Palvelut kiinteistövälittäjille

Varmuus kohteen kunnosta helpottaa kiinteistön myyntiä ja lyhentää myyntiaikaa.

Me mittaamme kiinteistössä vallitsevia olosuhteita ja esitämme ne selkeässä ja helposti ymmärrettävässä, graafisessa muodossa.

Kiinteistönvälittäjille

Kiinteistön hallinta ja valvonta

Hyvällä sisäilmalla on useita positiivisia vaikutuksia, se lisää henkilöstön viihtyvyyttä sekä työtehoa, pitää huolta terveydestä ja ylläpitää kiinteistön arvoa pidentää kiinteistön elinkaarta sekä parantaa tuottavuutta.

Mittaamalla sisäilman laatua voidaan varmistaa että rakennus pysyy terveenä ja työympäristö viihtyisänä.

Kiinteistönhallinta

Measure IoT-suite

Lisätietoa tulossa pian.

Olemme oikea yhteistyökumppani kun tarvitset laadukasta ja ajantasaista mittaustietoa esimerkiksi:

kiinteistönvälitykseen »
kiinteistönhallintaan ja -valvontaan »

Laadukkaalla mittaustiedolla voit säästää kiinteistön ylläpitokuluissa ja ennakoida mahdollisia ongelmia. Kiinteisteistönvälityksessä mittaustietoa voidaan käyttää myös myynnin tukena.

Lähes rajattomasti käyttökohteita

Mitattua tietoa tarvitaan tavalla tai toisella lähes jokaisella toimialalla. Se mahdollistaa päätösten tekemisen oikean tiedon pohjalta.

Mittaustiedon avulla voidaan poissulkea huolenaiheita ja varmistaa, että mahdollisiin vikatilanteisiin reagoidaan ajoissa. Mitatun tiedon avulla toimintaa voidaan myös kehittää oikeaan suuntaan.

Kaikkea voidaan mitata

Nykyaikaisilla laitteilla pystymme mittaamaan lähes mitä tahansa. Mitä sinä haluaisit mitata?

Voimme mitata esimerkiksi läsnäoloa, valon määrää, melutasoa. Mittaustuloksia voidaan verrata esimerkiksi suositusarvoihin

Mitattavia suureita ovat esimerkiksi:

aika
hiilidioksidi
ilmavirtaus
ilmanpaine

lämpötila
läsnäolo
melutaso
nopeus

pienhiukkaset
sähkönkulutus
tärinä
valon määrä

Kerätyn datan ja siihen yhdistettyjen tietojen avulla voidaan esimerkiksi:

  • todentaa sisäilman laatu, mahdollinen melu tai tärinä
  • valvoa kiinteistön olosuhteita ja asettaa automaattisia hälytyksiä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kerro meille mitä haluat mitata, niin me kerromme sinulle kuinka voimme auttaa.

YHTEYSTIEDOT

Copyright © 2018 Measure Solution Oy