Mittaaminen tuo varmuuden
SOVI ILMAINEN KARTOITUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAAMINEN 

Yksi saattaa valittaa tilan kylmyydestä, toinen kuumuudesta ja kolmannen mielestä ilma ei vaihdu kunnolla. Ilman sisäilman mittausta ja tutkimista nämä ovat pelkästään tuntemuksia ja arvailuja, eivät faktoja.

Varsinaisten mittatulosten puutteessa tuntemuksia kuitenkin usein kohdellaan faktoina. Sisäilman laadun mittaaminen perusteellisesti tuo tilanteeseen varmuuden ja poistaa kaikki arvailut.

Sisäilman mittaus on olennaista, sillä esimerkiksi jo pelkkä sisäilman lämpötila voi aiheuttaa suuria kiistoja ja ongelmia. Sisäilman tutkiminen ja mittaus mahdollistavat oikeat toimenpiteet. Kun faktat ovat tiedossa, voidaan tehdä oikeita säätöjä ja suorittaa vaadittavia huolto- ja korjaustöitä.

Sisäilman mittaus ja tutkiminen
Langaton teknologia on joustavaa ja helppokäyttöistä

Talotekniikassa tällä hetkellä käytettävät sisäilman mittausanturit ovat usein kiinteitä ja ne on yhdistetty taloautomaatio- ja sähköverkkoihin. Me käytämme helposti siirrettäviä langattomia mittalaitteita, joiden asennus on äärimmäisen yksinkertaista ja joista tieto liikkuu suoraan pilveen.

Mittalaitteemme ovat noin kämmenenkokoisia langattomia antureita, joissa on sisäinen, vaihdettava, jopa kymmenen vuotta kestävä paristo ja langaton tietoverkkoyhteys. Anturit voidaan joko asentaa kiinteästi tai siirrellä vapaasti tarpeen mukaan tilasta toiseen – viet laitteen vain haluamaasi tilaan ja kirjaat kännykällä tai tietokoneella laitteen sijainnin sovellukseen.

Sisäilman tutkiminen - Graafi CO2-mittauksesta

Mittaustulokset kertovat tarkasti mitä tilassa tapahtuu. Mittaustuloksien oheen voidaan liittää tapahtumia, jotka kertovat tilan käytöstä, huoltotoimenpiteistä tai muista oleellisista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa kuvaajien tulkintaan.

Esimerkiksi Paimion kaupunki käyttää mittalaitteitamme kouluissa ja siirtää antureita myös luokasta toiseen. Sisäilman mittaus tapahtuu yhdessä tilassa esimerkiksi viikon ajan, jonka jälkeen ilmanvaihtoa säädetään mittaustulosten pohjalta, säätötoimenpide kirjataan tapahtumana ylös ja mittausta jatketaan vielä säädön vaikutuksen arvioimiseksi. Näin löydetään tehokkaasti sekä mahdolliset ongelmat että toimivat ratkaisut kätevästi useammassakin tilassa.

Haluatko meidät kartoituskäynnille? Ota yhteyttä ja kysy lisää.

0500 823 456   -

Sisäilman mittaus
Mitä kaikkea voimme mitata?

Sisäilman laadun mittaaminen on varsin monimuotoinen ala. Yleisimpiä sisäilman mittauskohteita ovat lämpötila, kosteus ja hiilidioksidin määrä. Myös kemialliset epäpuhtaudet kuten liikenteen päästöt, häkä ja erilaiset kaasut saattavat päästä sisäilmaan ja niitä tulee tarkkailla, jos ympäristö ja tilan käyttötarkoitus antaa siihen syitä.

Sisäilman mittaus tapahtuu yleensä suhteessa ulkoilmaan, sillä ulko-olosuhteet (muun muassa sääolosuhteet, lämpötila, kosteus, itiöiden määrä) vaikuttavat aina sisäilman laatuun. Tässä voimme hyödyntää joko erillisellä anturilla ulkoa mitattavaa tietoa, tai niin kutsuttua Big Dataa esimerkiksi säämittauspalveluista.

Mikrobikasvustot ja homeongelmat - 

Viime vuosina on puhuttu paljon myös mikrobikasvustoista ja niiden aiheuttamista sisäilmaongelmista. Kasvustojen mittaaminen ja sisäilman laadun mittaaminen sieni-itiöiden varalta luotettavasti on tällä hetkellä ongelmallista, koska mittaustuloksiin vaikuttavat hyvin monet seikat.

Mikrobien ja sieni-itiöiden mittaus on yksi tärkeä osa-alue, jota haluamme tulevaisuudessa kehittää. Tavoitteemme on löytää luotettava keino mikrobikasvustojen mittaukseen ja tutkimiseen.

Kokonaisratkaisut
Sisäilman laadun mittaaminen

Olemme sisäilman mittausratkaisuiden asiantuntija, jolta saat kokonaisratkaisut aina mitta-antureista, tiedonsiirtoon, datapilveen, tietojen analysointiin ja käytännön sovelluksiin. Ilmanlaadun tutkiminen on erikoisalaamme.

Tavoitteemme on, että asiakkaalle syntyvät voitot ovat aina kuluja suuremmat.

Sisäilman laadun mittaaminen

Anturit lähettävät tiedon pilveen, jossa analysointi tapahtuu ja tulokset jaetaan eteenpäin käyttäjille.


Sisäilman laadun mittaaminen tuo turvaa julkishallinnon toimijoille

Muun muassa monessa päiväkoti- ja koulurakennuksessa on havaittu merkittäviä sisäilmaongelmia. Tämä luo uusia arvailuja ja voimakkaitakin tunnereaktioita rakennusten sisäilman laadun tilasta.  Huoneilman mittaus, jatkuva seuranta ja automaattinen raportointi tuovat turvaa ja osoittavat kiistattomasti, onko kiinteistön asiat hoidettu hyvin vai huonosti.

Kiinteistönomistajat ja sisäilman laadun mittaaminen

Kiinteistönomistajille on tärkeää, että kiinteistön arvo nousee tai vähintään säilyy. Ilman laadun mittaaminen auttaa pitämään kiinteistön kunnossa mittaamalla esimerkiksi alapohjan kosteutta.


Tilojen vuokraajat ja käyttäjät voivat paremmin

Esimerkiksi yliopistokiinteistöissä ja valtion virastoissa työskenteleville sisäilman laadun mittaaminen tuo turvaa ja hyvinvointia. Työtilojen sisäilman laatua analysoidaan helposti itse ja jokaisella on siitä oma käsityksensä. Sisäilman tutkiminen tuo varmuutta. Työtilojen ilmanlaatua on helppo säätää ja optimoida mittaustulosten pohjalta työntekijöiden hyvinvoinnin ja työympäristön parantamiseksi.

Kiinteistöhuollon ja palveluyhtiöiden työ tehostuu

Tieto on valttia – asianmukainen mittaus kannattaa. Kiinteistöhuolto saa tiedon heti, kun sisäilman arvot eivät ole kunnossa. Ja toisaalta, kun kaikki on kuten pitää, turhat tarkistuskäynnit jäävät historiaan.


Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tilan kylmyys, kuumuus tai vetoisuus perustuvat usein pitkälti mutu-tuntumaan, kun niiden tulisi perustua asiallisesti mitattuun tietoon ja faktaan. Sisäilman mittaus tuo varmuutta ja mahdollistaa oikeat huolto- ja korjaustoimenpiteet.

Kun haluat varmaa tietoa sisäilman laadusta, ota yhteyttä meihin!

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Copyright © 2021 Measure Solution Oy