IoT eli esineiden internet
SOVI ILMAINEN KARTOITUS

IoT-MITTALAITTEET JA KÄYTÄNNÖN MAHDOLLISUUDET

Valtavat tietopilvet ja IoT ovat muuttumassa todeksi.

Pieni, langaton mittausanturi kerää dataa tilasta ja lähettää datan pilveen, jossa tekoäly analysoi valtavaa tietomäärää. Tekoäly tekee datan pohjalta johtopäätöksiä ja esittää myös käytännön ratkaisuehdotuksia. IoT (esineiden internet) tarkoittaa internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja valvoa internet-verkon yli.

Mitä kaikkea voidaan mitata?

Käytännössä mitä tahansa on mahdollista mitata: melua, tärinää, lämpöä, valoisuutta, likaisuutta, sähkönkulutusta, ilmanvirtausta, vedenvirtausta, paksuutta, leveyttä. Mitä tahansa paikkaan tai tilaan sidottua muutosta voidaan mitata.

Mittaustuloksia rikastetaan usein muulla datalla ja tietokantoja voidaan myös yhdistää. Esimerkiksi sisäilman laatua verrataan usein sääolosuhteisiin ja ulkoilman ominaisuuksiin.

Olennaista on mitatun tiedon hyödyntäminen ja ratkaisujen löytäminen. Tekoälyn koostamat tietokoosteet ja raportit ohjaavat toimintaa – faktojen pohjalta on helppo ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisin.

Haluatko meidät kartoituskäynnille? Ota yhteyttä ja kysy lisää.

0500 823 456   -

Mittausprosessi

Mittausantureita voidaan asentaa käytännössä mihin vain. Ne mittaavat asetettuja määreitä tauotta ja lähettävät datan pilveen, jossa varsinainen tietojen analysointi tapahtuu tekoälyn avulla.

Langattomat anturit mittaavat ja lähettävät tiedon pilveen

Mittausanturit ovat kooltaan varsin pieniä, langattomia ja toimintavarmoja. Anturit eivät tarvitse erillisiä datapiuhoja tai sähköjohtoja – yhteys toimii aina. Mittalaitteet ovat tällä hetkellä noin kämmenen kokoisia ja maksavat nyt muutamasta kympistä pariin sataan euroon. Laitteet tulevat pienenemään parin vuoden sisällä huomattavasti ja maksamaan murto-osan nykyisestä.

Itse antureissa ei ole älyä, ne ovat vain mittalaitteita.

Huom. Myös laitetekniikka voidaan suunnitella tapauskohtaisesti. Jos markkinoilla ei ole sopivaa laitetta, suunnittelemme ja rakennamme laitteen itse. Näin laite saadaan tekemään juuri sitä mitä halutaan.

Datan analysointi mahdollistaa kehityksen

Datapilvessä tietoa on niin paljon, että sen luotettava analysoiminen on mahdollista. Tekoäly pystyy kertomaan mistä ongelmat johtuvat ja mikä on järkevin ratkaisu ongelmaan. Tämä on erikoisosaamistamme. Tiedon analysointi ja tekoälyn kehittäminen on olennainen osa liiketoimintaamme.

Kun data on hallussa, on mahdollista tehdä suunnitelmia ja kehitysehdotuksia, miten tilannetta voidaan parantaa tai miten vika voidaan korjata.

Kerätty data myös pysyy tallessa ja siihen on helppo palata tai sitä voidaan käyttää vertailukohtana esimerkiksi uudelle mittaukselle.

Mittausmahdollisuudet ovat rajattomat

Ongelma kuin ongelma on mahdollista selvittää mittaamalla ja dataa analysoimalla. Näin pystymme selvittämään, mikä tilanne oikeasti on ja mitä tilanteelle kannattaa tehdä. Jos korjattavaa on, korjaustoimet osataan mitoittaa oikein.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Copyright © 2021 Measure Solution Oy