Minimoi kulut mittamalla oikeita asioita
YHTEYSTIEDOT

Kiinteistön hallintaan ja valvontaan

Jatkuva seuranta auttaa parantamaan kiinteistösijoituksen tuottoastetta ja ylläpitämään kiinteistön arvoa.

Nykyaikaisten rakennusten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sisätiloissa vallitseviin olosuhteisiin ja laadukkailla mittalaitteilla voidaan varmistaa ratkaisujen toimivuus. Me tarjoamme reaaliaikaisia mittausratkaisuja joiden avulla voit optimoida kiinteistön kuluja ja maksimoida tuottoa.

Etenkin kiinteistösijoittamisen näkökulmasta on merkityksellistä, että kiinteistön käyttökustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, jolloin vuokratulosta suurempi osuus on voittoa. Varhainen puuttuminen korjaustarpeisiin on kriittisen tärkeää.

Minimoi kulut, optimoi tuotto

Reaaliaikaisen seurannan ja kiinteistöautomatiikan avulla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistön ylläpidosta syntyviä kuluja ja kasvattaa tuottoastetta. Mikäli kiinteistöä ollaan myymässä, voidaan myyntitilanteessa kertoa kiinteistön ominaisuuksista myös tarkan mittaustiedon avulla.

Käytännön esimerkkejä:

Lämpötilan systemaattisen seurannan ja automatiikan avulla voidaan optimoida esimerkiksi lämmitysjärjestelmän tehokkuutta reaaliaikaisesti ja säästää lämmityksessä.

Järjestelmä voidaan säätää hälyttämään mikäli kiinteistön olosuhteissa ilmenee suuria poikkeamia. Tällöin esimerkiksi lämmitysjärjestelmän rikkoutumisesta aiheutuvat muutokset aiheuttavat hälytyksen, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin vikatilanteeseen ja ehkäisee suurempien vahinkojen syntymistä.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinteistön hallinta ja valvonta


Mittaa oikeita asioita

Useimmiten mitataan sisäilmaan liittyviä suureita. Yleisimmät mitattavat suureet joilla ilman ja ilmanvaihdon toimivuus tai toimimattomuus saadaan selvitettyä ovat:


Sähkön kulutusta voidaan mitata myös kohdekohtaisesti sähkökeskuksen läheisyyteen tai sisälle asennettavalla laitteistolla. Näin pystymme paikantamaan suurimmat sähköä kuluttavat toiminnot.


Ennakoi riskit ja mahdolliset korjaustarpeet

Kiinteistössä vallitsevia olosuhteita mittaamalla voidaan kartoittaa mahdollisia riskejä kiinteistön kunnossa ja tehdä huolto- tai korjaustoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ajoissa.


IoT- anturimme ovat siirrettäviä ja helppokäyttöisiä

Anturimme ovat langattomia, pienikokoisia ja helposti liikuteltavia.

Jokaisessa anturissa on myös:

Anturin keräämä tieto liikkuu suoraan pilveen, josta se on reaaliaikaisesti hyödynnettävissä missä ja milloin tahansa.

Asennus on äärimmäisen yksinkertaista. Viet vain laitteen haluamaasi tilaan ja kirjaat kännykällä tai tietokoneella laitteen sijainnin sovellukseen. Voit käyttää kutakin anturia uudelleen ja pitää useita antureita samanaikaisesti eri kohteissa.

Kaikkien laitteiden keräämästä mittaustiedosta saadaan selkeät raportit.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä miten sinun kiinteistösi hyvinvointia voidaan parantaa.

Voit jättää viestin tai soittopyynnön asiantuntijallemme tällä lomakkeella »

Copyright © 2021 Measure Solution Oy